Beloningsbeleid moderniseren - Interview (sfeerfoto van vrouw met cadeau in haar hand)

Beloningsbeleid moderniseren. ‘Er kan meer dan je denkt!’ Een interview met Esther Flipse.

Esther Flipse is senior beloningsspecialist en oprichter van Merknemers. Haar focus ligt op drie pijlers: salaris, beoordelen & belonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Merknemers helpt haar klanten het beloningsbeleid te moderniseren en zo af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Ze zorgt ervoor dat de beloning een bijdrage levert aan het realiseren van de bedrijfsstrategie en tegelijkertijd beter wordt ingespeeld op de individuele en veranderende behoeften van de medewerkers.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp beloningsbeleid moderniseren?

Zelf ben ik al meer dan 20 jaar actief op het gebied van HR & Belonen. Eerst bij diverse toonaangevende organisaties en sinds drie jaar met mijn eigen bedrijf Merknemers. Binnen Merknemers kan in mij focussen op mijn specialisme en waar ik blij van wordt; het beloningsbeleid moderniseren. Ik mag allerhande type organisaties, van corporate tot MKB helpen met enerzijds de arbeidsvoorwaardelijke moderniseringsslag en anderzijds met innovatieve en slimme manieren om het werkgeversmerk te versterken. Dit houdt voor mij in dat er een organisatorisch element in moet zitten: hoe helpen we de business verder? Met de ervaring dat alleen het maken van een mooi beleidsstuk nog geen effect heeft! De medewerkers moeten het ervaren, voelen, doorleven en bovenal de beloning op de juiste waarde kunnen inschatte

Wat doen jullie specifiek op het gebied van HR-communicatie?

Grofweg doen wij twee dingen op het gebied van HR-communicatie. Allereerst betrekken wij medewerkers bij de projecten waar wij een advies over gaan geven. Dit doen we door interviews te houden om te bepalen waar de behoefte ligt. En door het advies ook aan hen te presenteren, creëren we de eerste aanzet van de olievlek die door de organisatie heen gaat. Ten tweede helpen we organisaties, nadat het beleid is bepaald, om de communicatie hierover richting alle medewerkers op te zetten. Belangrijke vraag vooraf is: in hoeverre hebben medewerkers nu al inzicht in hun huidige arbeidsvoorwaarden en de totale waarde ervan?

HR & Communicatie houdt zich bezig met de vraag ‘Hoe informeer, motiveer en verbind je (toekomstige) medewerkers?’ Hoe kan jouw inbreng bijdragen aan de ontwikkeling van dit vakgebied?

Als het over arbeidsvoorwaarden en beloning gaat dan zijn er betrokkenen die verschillende of zelfs tegenovergestelde belangen hebben. In die context is het onze taak om tot een gedeeld eindresultaat te komen en dit met de juiste arbeidsvoorwaardencommunicatie toe te lichten aan alle partijen. We hebben ervaring opgebouwd hoe we de verschillende doelgroepen het beste kunnen benaderen en mee kunnen nemen in het verhaal.

Wanneer heb je onlangs nog HR-communicatie kennis gedeeld?

Merknemers geeft regelmatig sessies  en masterclasses over Modern Belonen voor HR professionals. Tijdens deze sessies komt ook altijd het overtuigen van de directie en andere doelgroepen naar voren.

Welke tip wil je de leden van HR & Communicatie geven?

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het beloningsbeleid moderniseren worden beslissingen vaak gemaakt op basis van onderbuikgevoel. Vaak omdat de beslissers geen weet hebben van de onderzoeken op het gebied van beloning en motivatie en ook omdat ze onvoldoende zicht hebben op wat er onder de medewerkers speelt. Geef de beslissers die inzichten en zorg ervoor dat eerst het probleem wordt erkend voordat je met de oplossing komt. Ik help je hierbij graag op weg!

Dit interview verscheen oorspronkelijk op het online platform van HR & Communicatie.

  • beloningsbeleid

  • arbeidsvoorwaarden

  • secundaire-arbeidsvoorwaarden

  • onderscheidend-beloningsbeleid

  • werkgeversmerk

Beloningsbeleid moderniseren. ‘Er kan meer dan je denkt!’ Een interview met Esther Flipse.

Esther Flipse is senior beloningsspecialist en oprichter van Merknemers. Haar focus ligt op drie pijlers: salaris, beoordelen & belonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Merknemers helpt haar klanten het beloningsbeleid te moderniseren en zo af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Ze zorgt ervoor dat de beloning een bijdrage levert aan het realiseren van de bedrijfsstrategie en tegelijkertijd beter wordt ingespeeld op de individuele en veranderende behoeften van de medewerkers.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp beloningsbeleid moderniseren?

Zelf ben ik al meer dan 20 jaar actief op het gebied van HR & Belonen. Eerst bij diverse toonaangevende organisaties en sinds drie jaar met mijn eigen bedrijf Merknemers. Binnen Merknemers kan in mij focussen op mijn specialisme en waar ik blij van wordt; het beloningsbeleid moderniseren. Ik mag allerhande type organisaties, van corporate tot MKB helpen met enerzijds de arbeidsvoorwaardelijke moderniseringsslag en anderzijds met innovatieve en slimme manieren om het werkgeversmerk te versterken. Dit houdt voor mij in dat er een organisatorisch element in moet zitten: hoe helpen we de business verder? Met de ervaring dat alleen het maken van een mooi beleidsstuk nog geen effect heeft! De medewerkers moeten het ervaren, voelen, doorleven en bovenal de beloning op de juiste waarde kunnen inschatte

Wat doen jullie specifiek op het gebied van HR-communicatie?

Grofweg doen wij twee dingen op het gebied van HR-communicatie. Allereerst betrekken wij medewerkers bij de projecten waar wij een advies over gaan geven. Dit doen we door interviews te houden om te bepalen waar de behoefte ligt. En door het advies ook aan hen te presenteren, creëren we de eerste aanzet van de olievlek die door de organisatie heen gaat. Ten tweede helpen we organisaties, nadat het beleid is bepaald, om de communicatie hierover richting alle medewerkers op te zetten. Belangrijke vraag vooraf is: in hoeverre hebben medewerkers nu al inzicht in hun huidige arbeidsvoorwaarden en de totale waarde ervan?

HR & Communicatie houdt zich bezig met de vraag ‘Hoe informeer, motiveer en verbind je (toekomstige) medewerkers?’ Hoe kan jouw inbreng bijdragen aan de ontwikkeling van dit vakgebied?

Als het over arbeidsvoorwaarden en beloning gaat dan zijn er betrokkenen die verschillende of zelfs tegenovergestelde belangen hebben. In die context is het onze taak om tot een gedeeld eindresultaat te komen en dit met de juiste arbeidsvoorwaardencommunicatie toe te lichten aan alle partijen. We hebben ervaring opgebouwd hoe we de verschillende doelgroepen het beste kunnen benaderen en mee kunnen nemen in het verhaal.

Wanneer heb je onlangs nog HR-communicatie kennis gedeeld?

Merknemers geeft regelmatig sessies  en masterclasses over Modern Belonen voor HR professionals. Tijdens deze sessies komt ook altijd het overtuigen van de directie en andere doelgroepen naar voren.

Welke tip wil je de leden van HR & Communicatie geven?

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het beloningsbeleid moderniseren worden beslissingen vaak gemaakt op basis van onderbuikgevoel. Vaak omdat de beslissers geen weet hebben van de onderzoeken op het gebied van beloning en motivatie en ook omdat ze onvoldoende zicht hebben op wat er onder de medewerkers speelt. Geef de beslissers die inzichten en zorg ervoor dat eerst het probleem wordt erkend voordat je met de oplossing komt. Ik help je hierbij graag op weg!

Dit interview verscheen oorspronkelijk op het online platform van HR & Communicatie.

  • beloningsbeleid

  • arbeidsvoorwaarden

  • secundaire-arbeidsvoorwaarden

  • onderscheidend-beloningsbeleid

  • werkgeversmerk