Mobiliteitsbeleid (sfeerfoto van Formule 1 auto)

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars – Een publicatie van Merknemers

Thuiswerken, is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht aan ontleent: thuis. Sinds de uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen die daar uit voort vloeiden transformeerde dit fenomeen zich voor velen van taboe naar vanzelfsprekendheid. Ineens werd duidelijk dat de productiviteit omhoog ging, dat het ziekteverzuim minder werd en dat het bijdroeg aan zaken als motivatie, vertrouwen en kostenreductie. En er was meer. Geen files, geen overbelast openbaar vervoer, CO2 reductie en een positief werkgeversimago. Het mag duidelijk zijn, thuiswerken is niet meer weg te denken en is een integraal onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’. Een recent uitgevoerd onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bevestigt dat nog eens. Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is.

Thuiswerken zorgt voor een verandering in mobiliteit

Van het werken vanaf kantoor naar de keukentafel of de werkkamer, het is een laagdrempelige actie, maar de consequenties vanuit werkgeversperspectief zijn een stuk minder overzichtelijk. Infrastructuur, de inrichting van de werkplek en de wijze van aansturing, zomaar wat voorbeelden van zaken die geadresseerd moeten worden. En daar blijft het niet bij. Thuiswerken heeft ook zijn weerslag op mobiliteit en het hier aan gekoppelde mobiliteitsbeleid. We gaan immers niet meer iedere dag naar kantoor en vergaderen doen we via Zoom of Teams. Zelfs het ooit zo gewaardeerde fysieke klantcontact maakt nu plaats voor een digitale variant en daarbij maakt het niet meer uit in welke tijdzone iemand leeft. De consequentie van al deze ontwikkelingen is immens en stelt nagenoeg alle werkgevers voor forse uitdagingen. Reiskostenvergoedingen lopen door, terwijl men minder dan 128 dagen thuis1 werkt en autoleasecontracten (ruim 1,1 miljoen in Nederland!) blijken geen enkele flexibiliteit te bieden waardoor de prijs prestatie verhouding volledig in onbalans is.

1) De grens die de fiscus stelt om in aanmerking te komen voor volledige vergoeding van de reiskosten bij een fulltime dienstverband.

De individuele behoefte van de werknemer

Tijd voor verandering, maar wat en hoe? Voor de korte termijn is de meest voor de hand liggende maatregel het aanpassen van de leasecontracten. Door het reduceren van het brandstofvoorschot en het aanpassen van de kilometrage kan de financiële schade enigszins beperkt worden. Dit is echter een weinig structurele oplossing die nauwelijks aansluit bij een modern beloningsbeleid. Dit is de tijd en nu is de kans om te werken aan een beleid wat zich toespitst op de individuele behoefte van de werknemer. Het is evident dat thuiswerken en mobiliteit daarbij hand in hand gaan. Het een heeft invloed op het ander en andersom. Thuiswerken vraagt om een thuiswerkbeleid, maar het nieuwe werken gaat ook over een modern mobiliteitsbeleid.

Mobiliteitsbeleid als hefboom naar een aantrekkelijk werkgeverschap

Dat een mobiliteitsbeleid aansluit bij de moderne werknemer spreekt voor zich. Die is immers steeds meer gewend aan een cafetaria model voor tal van diensten. Het individu staat steeds vaker voorop in onze moderne maatschappij en krijgt de mogelijkheid om zelf te bepalen op welke wijze hij of zij een faciliteit afneemt. Als we dat gedrag afzetten tegen mobiliteit dan ontstaat er een diversiteit aan voordelen waarbij het spreekwoordelijke mes aan twee kanten snijdt:Mobiliteitsbeleid en Thuiswerken (sfeerfoto)

 • De individuele wensen van werknemers worden gerespecteerd en gehonoreerd
 • Reisgedrag is gekoppeld aan een financiële incentive
 • De kosten van mobiliteit zijn meer beheersbaar of worden verlaagd
 • Er is een hoge mate van flexibiliteit
 • Focus op strategische doelstellingen zoals CO2 reductie, duurzaamheid en vitaliteit
 • Benutten van de fiscaliteit voor een maximaal rendement

Modern werkgeverschap = positieve ‘employer experience’

Keuzevrijheid met een mobiliteitsbudget

Een van de onderdelen die vastgelegd kan worden in een modern mobiliteitsbeleid is het faciliteren van een mobiliteitsbudget. Een dergelijk budget is afhankelijk van functie en salaris, en zal in de regel voor iedere werknemer van toepassing zijn. Het komt er in het kort op neer dat de werknemer zelf bepaalt op welke wijze het betreffende budget wordt aangewend. Keuzevrijheid is hierbij het sleutelwoord. Openbaar vervoer, een flexibel autoleasecontract, een leasefiets, een fietsplan of combinaties hiervan, het kan allemaal. Tegelijkertijd is er sprake van een koppeling met de thuiswerkregeling en ook daarin zijn zaken vastgelegd die leiden tot keuzevrijheid.

Met een mobiliteitsbeleid word je een winnaar

Van start dan maar, maar hoe? De huidige fiscale regelgeving is verre van toereikend ten aanzien van thuiswerken en de daar aan gerelateerde mobiliteit. Niet iets waar je als werkgever direct iets aan kunt doen, maar enige druk richting werkgeversorganisaties en belangenverenigingen kan beslist geen kwaad. Een mobiliteitsbeleid vraagt in de basis om een moderne werkgever die zich er van bewust is dat de tijden zijn veranderd. Thuiswerken is het nieuwe normaal, een leaseauto is niet meer vanzelfsprekend en er is sprake van het faciliteren van voorzieningen die afgestemd zijn op de individuele wensen van werknemers. Een werkgever die in staat is om heilige huisjes omver te werpen, die de dialoog aan durft gaan over gevoelige onderwerpen en zijn organisatie weet te transformeren naar modern werkgeverschap start iedere dag weer van ‘poleposition’.

 • beloningsbeleid

 • mobiliteit

 • mobiliteitsbeleid

 • mobiliteitsregeling

 • thuiswerken

 • thuiswerkbeleid

 • thuiswerkregeling

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars – Een publicatie van Merknemers

Thuiswerken, het is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht aan ontleent: thuis. Sinds de uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen die daar uit voort vloeiden transformeerde dit fenomeen zich voor velen van taboe naar vanzelfsprekendheid. Ineens werd duidelijk dat de productiviteit omhoog ging, dat het ziekteverzuim minder werd en dat het bijdroeg aan zaken als motivatie, vertrouwen en kostenreductie. En er was meer. Geen files, geen overbelast openbaar vervoer, CO2 reductie en een positief werkgeversimago. Het mag duidelijk zijn, thuiswerken is niet meer weg te denken en is een integraal onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’. Een recent uitgevoerd onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bevestigt dat nog eens. Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is.

Thuiswerken zorgt voor een verandering in mobiliteit

Van het werken vanaf kantoor naar de keukentafel of de werkkamer, het is een laagdrempelige actie, maar de consequenties vanuit werkgeversperspectief zijn een stuk minder overzichtelijk. Infrastructuur, de inrichting van de werkplek en de wijze van aansturing, zomaar wat voorbeelden van zaken die geadresseerd moeten worden. En daar blijft het niet bij. Thuiswerken heeft ook zijn weerslag op mobiliteit en het hier aan gekoppelde mobiliteitsbeleid. We gaan immers niet meer iedere dag naar kantoor en vergaderen doen we via Zoom of Teams. Zelfs het ooit zo gewaardeerde fysieke klantcontact maakt nu plaats voor een digitale variant en daarbij maakt het niet meer uit in welke tijdzone iemand leeft. De consequentie van al deze ontwikkelingen is immens en stelt nagenoeg alle werkgevers voor forse uitdagingen. Reiskostenvergoedingen lopen door, terwijl men minder dan 128 dagen thuis1 werkt en autoleasecontracten (ruim 1,1 miljoen in Nederland!) blijken geen enkele flexibiliteit te bieden waardoor de prijs prestatie verhouding volledig in onbalans is.

1) De grens die de fiscus stelt om in aanmerking te komen voor volledige vergoeding van de reiskosten bij een fulltime dienstverband.

De individuele behoefte van de werknemer

Tijd voor verandering, maar wat en hoe? Voor de korte termijn is de meest voor de hand liggende maatregel het aanpassen van de leasecontracten. Door het reduceren van het brandstofvoorschot en het aanpassen van de kilometrage kan de financiële schade enigszins beperkt worden. Dit is echter een weinig structurele oplossing die nauwelijks aansluit bij een modern beloningsbeleid. Dit is de tijd en nu is de kans om te werken aan een beleid wat zich toespitst op de individuele behoefte van de werknemer. Het is evident dat thuiswerken en mobiliteit daarbij hand in hand gaan. Het een heeft invloed op het ander en andersom. Thuiswerken vraagt om een thuiswerkbeleid, maar het nieuwe werken gaat ook over een modern mobiliteitsbeleid.

Mobiliteitsbeleid als hefboom naar een aantrekkelijk werkgeverschap

Dat een mobiliteitsbeleid aansluit bij de moderne werknemer spreekt voor zich. Die is immers steeds meer gewend aan een cafetariamodel voor tal van diensten. Het individu staat steeds vaker voorop in onze moderne maatschappij en krijgt de mogelijkheid om zelf te bepalen op welke wijze hij of zij een faciliteit afneemt. Als we dat gedrag afzetten tegen mobiliteit dan ontstaat er een diversiteit aan voordelen waarbij het spreekwoordelijke mes aan twee kanten snijdt:

 • De individuele wensen van werknemers worden gerespecteerd en gehonoreerd
 • Reisgedrag is gekoppeld aan een financiële incentive
 • De kosten van mobiliteit zijn meer beheersbaar of worden verlaagd
 • Er is een hoge mate van flexibiliteit
 • Focus op strategische doelstellingen zoals CO2 reductie, duurzaamheid en vitaliteit
 • Benutten van de fiscaliteit voor een maximaal rendement

Modern werkgeverschap = positieve ‘employer experience’

Keuzevrijheid met een mobiliteitsbudget

Een van de onderdelen die vastgelegd kan worden in een modern mobiliteitsbeleid is het faciliteren van een mobiliteitsbudget. Een dergelijk budget is afhankelijk van functie en salaris, en zal in de regel voor iedere werknemer van toepassing zijn. Het komt er in het kort op neer dat de werknemer zelf bepaalt op welke wijze het betreffende budget wordt aangewend. Keuzevrijheid is hierbij het sleutelwoord. Openbaar vervoer, een flexibel autoleasecontract, een leasefiets, een fietsplan of combinaties hiervan, het kan allemaal. Tegelijkertijd is er sprake van een koppeling met de thuiswerkregeling en ook daarin zijn zaken vastgelegd die leiden tot keuzevrijheid.

Met een mobiliteitsregeling word je een winnaar

Van start dan maar, maar hoe? De huidige fiscale regelgeving is verre van toereikend ten aanzien van thuiswerken en de daar aan gerelateerde mobiliteit. Niet iets waar je als werkgever direct iets aan kunt doen, maar enige druk richting werkgeversorganisaties en belangenverenigingen kan beslist geen kwaad. Een mobiliteitsbeleid vraagt in de basis om een moderne werkgever die zich er van bewust is dat de tijden zijn veranderd. Thuiswerken is het nieuwe normaal, een leaseauto is niet meer vanzelfsprekend en er is sprake van het faciliteren van voorzieningen die afgestemd zijn op de individuele wensen van werknemers. Een werkgever die in staat is om heilige huisjes omver te werpen, die de dialoog aan durft te gaan over gevoelige onderwerpen en zijn organisatie weet te transformeren naar modern werkgeverschap start iedere dag weer van ‘poleposition’.

 • beloningsbeleid

 • mobiliteit

 • mobiliteitsregeling

 • mobiliteitsbeleid

 • thuiswerken

 • thuiswerkregeling

 • thuiswerkbeleid