Photo by Oren Elbaz on Unsplash

Een interview met Bettina Janssen van Euronext over de samenwerking met Merknemers.

Euronext Amsterdam biedt ondernemingen toegang tot de wereldwijde kapitaalmarkt en verbindt verschillende marktpartijen met elkaar.

Wij bieden professionele handelspartijen een hoogtechnologische omgeving via onze handelssystemen en particuliere en institutionele beleggers de zekerheid van een transparante en gereguleerde handelsomgeving.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp belonen?Bettina

Ik ben Bettina Janssen, Group Compensation & Benefit Specialist bij Euronext, een groep van Europese beursbedrijven. Ik werk al geruime tijd bij deze dynamische organisatie.  Ik heb in het verleden de overstap gemaakt van Finance naar Human Resources onder andere vanwege de vraag of je door belonen de prestatie van medewerkers kunt stimuleren. Het bleek een weerbarstig onderwerp waar ik nog geen eensluidend antwoord op heb gevonden. Naar mijn gevoel kan beloning in onze organisatie een bepaald gedrag stimuleren, maar er zijn ook andere zaken die wellicht een grotere rol spelen zoals autonomie, kans om te ontwikkelen en de cultuur van het bedrijf.

Binnen het onderdeel Euronext Amsterdam zijn we een aantal jaar geleden gestart met het moderniseren en omvormen van onze arbeidsvoorwaarden. Een complex maar ook zeer interessant project dat in 2021 is afgerond met de implementatie van onze tool ‘My Benefit Exchange’.

Waarom naar een flexibeler en eigentijds beloningsbeleid, wat was de situatie binnen jullie organisatie?

Euronext Amsterdam kende een groot aantal ‘legacy’ arbeidsvoorwaarden die veel geld vertegenwoordigden maar door medewerkers, vaak met een wat langer dienstverband, als vanzelfsprekend werden gevonden. Voor hen waren deze arbeidsvoorwaarden heilig en liep elke discussie om te hervormen op niets uit.  Met het moderniseren van onze arbeidsvoorwaarden willen we alle generaties een transparant en marktconform beloningspakket bieden. Daarnaast willen we de medewerker meer eigen verantwoordelijkheid en regie geven door middel van een persoonlijk Benefit Budget dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten.

Wat wilde Euronext realiseren, en wat was de doelstelling?

Het moderniseren/omvormen van de secundaire arbeidsvoorwaarden vormde voor ons het sluitstuk van een breder project Fit for the Future, waarbij we eerst onze pensioenregeling hebben omgevormd en vervolgens het sociaal plan meer marktconform hebben gemaakt. Binnen de secundaire arbeidsvoorwaarden kenden we een aantal oude verworven rechten/arbeidsvoorwaarden die niet meer bij de huidige arbeidsmarkt en modern werkgeverschap pasten. Belangrijke uitgangspunten van het project waren neutrale kosten voor de werkgever en een gelijke waarde vertegenwoordigen voor de medewerkers. Daarnaast is gekeken naar fiscale optimalisatie van beloningselementen en een passend arbeidsvoorwaardenpakket voor alle generaties.

Om de medewerkers mee te krijgen was het belangrijk een helder antwoord te hebben op de vraag  ‘what is in for me’? Aanvankelijk was men sceptisch over waarom moderniseren ofwel veranderen überhaupt nodig  was. Nu, vlak na de implementatie, horen we dat medewerkers de gekozen tool modern en transparant vinden en zij het prettig vinden om de eigen regie te hebben.

Wie waren er bij het project betrokken en waarom?

Vanuit de vorige twee pijlers wisten we hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren. Voor deze derde pijler hebben we daarom nog meer gewerkt vanuit een coproductie gedachte met de OR en een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen en generaties. Het is een orgaan dat we koesteren en in de toekomst willen blijven inzetten. Ondanks dat je vanuit HR denkt dat je weet wat er leeft,  komt er via de klankbordgroep nog meer naar boven waar behoefte aan is en waar het wringt. Door vroegtijdig de OR en de klankbordgroep bij het project te betrekken voelen zij zich betrokken en medeverantwoordelijk voor een succesvolle implementatie. Een goed voorbeeld hiervan was dat voor een van de hervormingen solidariteit tussen twee bloedgroepen nodig was. Voor een groep medewerkers werd de financiële waarde iets lager om een andere groep een vorm van financiële compensatie te geven. Dat is door veel overleg over wat vinden we nu allemaal fair,  tot stand gekomen. Iets waar we trots op zijn.

In samenwerking met Finance hebben we de kostenneutraliteit geborgd.

Daarnaast hebben we voor deze pijler naar externe ondersteuning gezocht en zijn we bij Esther Flipse van Merknemers uitgekomen.

Hoe is de situatie nu?

Het project is in maart 2021 afgerond met de go live van de “My Benefit Exchange” tool. Zoals in elk project zijn er nog losse eindjes die we in de loop van het jaar zullen oppakken als de invoering van een Employee Benefit Statement waarbij alle overige arbeidsvoorwaarden rondom pensioenpremie en verzekeringen opgenomen zullen worden. De basis staat er!

We hebben bewust gekozen voor een toekomstbestendige tool, die naar behoefte uitgebouwd kan worden naar zaken waar we meer focus willen leggen bijvoorbeeld duurzaamheid en eigen ontwikkeling. Daarnaast is de tool snel aan te passen naar nieuwe wet- en regelgeving.

Hoe heeft Merknemers jullie hierbij geholpen?

Merknemers beschikt over enorm veel marktkennis waardoor zij ons goed konden adviseren over de aanbieders van de diverse tools in de markt. Daarnaast heeft Merknemers bijgedragen om het draagvlak binnen de OR te vergroten onder andere door een meeting met de OR te organiseren zonder de werkgever. Merknemers heeft een belangrijke rol gespeeld bij de technische inrichting, implementatie en het adviseren over fiscale kaders en regelgeving. Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij het sparren met Esther Flipse over bijvoorbeeld wat nu passende bestedingsdoelen zijn en welke we het eerste zouden kunnen aanbieden.

Zouden jullie Merknemers aan anderen aanbevelen en waarom?

Jazeker, het is een klein bedrijf met een enorm veel passie om een goed product neer te zetten. Mede door de inzet van Merknemers is de tool door de werknemers heel goed ontvangen en kijken we uit naar de volgende stappen, wellicht in internationale context, waarbij we zeker weer contact zullen zoeken met Merknemers.

 • beloningsbeleid

 • arbeidsvoorwaarden

 • sparringpartner

 • beloningsscan

 • belastingregels

 • beloningssysteem

 • duurzaamheid

Een interview met Bettina Janssen van Euronext over de samenwerking met Merknemers.

Euronext Amsterdam biedt ondernemingen toegang tot de wereldwijde kapitaalmarkt en verbindt verschillende marktpartijen met elkaar.

Wij bieden professionele handelspartijen een hoogtechnologische omgeving via onze handelssystemen en particuliere en institutionele beleggers de zekerheid van een transparante en gereguleerde handelsomgeving.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp belonen?

Bettina

Ik ben Bettina Janssen, Group Compensation & Benefit Specialist bij Euronext, een groep van Europese beursbedrijven. Ik werk al geruime tijd bij deze dynamische organisatie.  Ik heb in het verleden de overstap gemaakt van Finance naar Human Resources onder andere vanwege de vraag of je door belonen de prestatie van medewerkers kunt stimuleren. Het bleek een weerbarstig onderwerp waar ik nog geen eensluidend antwoord op heb gevonden. Naar mijn gevoel kan beloning in onze organisatie een bepaald gedrag stimuleren, maar er zijn ook andere zaken die wellicht een grotere rol spelen zoals autonomie, kans om te ontwikkelen en de cultuur van het bedrijf.

Binnen het onderdeel Euronext Amsterdam zijn we een aantal jaar geleden gestart met het moderniseren en omvormen van onze arbeidsvoorwaarden. Een complex maar ook zeer interessant project dat in 2021 is afgerond met de implementatie van onze tool ‘My Benefit Exchange’.

Waarom naar een flexibeler en eigentijds beloningsbeleid, wat was de situatie binnen jullie organisatie?

Euronext Amsterdam kende een groot aantal ‘legacy’ arbeidsvoorwaarden die veel geld vertegenwoordigden maar door medewerkers, vaak met een wat langer dienstverband, als vanzelfsprekend werden gevonden. Voor hen waren deze arbeidsvoorwaarden heilig en liep elke discussie om te hervormen op niets uit.  Met het moderniseren van onze arbeidsvoorwaarden willen we alle generaties een transparant en marktconform beloningspakket bieden. Daarnaast willen we de medewerker meer eigen verantwoordelijkheid en regie geven door middel van een persoonlijk Benefit Budget dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten.

Wat wilde Euronext realiseren, en wat was de doelstelling?

Het moderniseren/omvormen van de secundaire arbeidsvoorwaarden vormde voor ons het sluitstuk van een breder project Fit for the Future, waarbij we eerst onze pensioenregeling hebben omgevormd en vervolgens het sociaal plan meer marktconform hebben gemaakt. Binnen de secundaire arbeidsvoorwaarden kenden we een aantal oude verworven rechten/arbeidsvoorwaarden die niet meer bij de huidige arbeidsmarkt en modern werkgeverschap pasten. Belangrijke uitgangspunten van het project waren neutrale kosten voor de werkgever en een gelijke waarde vertegenwoordigen voor de medewerkers. Daarnaast is gekeken naar fiscale optimalisatie van beloningselementen en een passend arbeidsvoorwaardenpakket voor alle generaties.

Om de medewerkers mee te krijgen was het belangrijk een helder antwoord te hebben op de vraag  ‘what is in for me’? Aanvankelijk was men sceptisch over waarom moderniseren ofwel veranderen überhaupt nodig  was. Nu, vlak na de implementatie, horen we dat medewerkers de gekozen tool modern en transparant vinden en zij het prettig vinden om de eigen regie te hebben.

Wie waren er bij het project betrokken en waarom?

Vanuit de vorige twee pijlers wisten we hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren. Voor deze derde pijler hebben we daarom nog meer gewerkt vanuit een coproductie gedachte met de OR en een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen en generaties. Het is een orgaan dat we koesteren en in de toekomst willen blijven inzetten. Ondanks dat je vanuit HR denkt dat je weet wat er leeft,  komt er via de klankbordgroep nog meer naar boven waar behoefte aan is en waar het wringt. Door vroegtijdig de OR en de klankbordgroep bij het project te betrekken voelen zij zich betrokken en medeverantwoordelijk voor een succesvolle implementatie. Een goed voorbeeld hiervan was dat voor een van de hervormingen solidariteit tussen twee bloedgroepen nodig was. Voor een groep medewerkers werd de financiële waarde iets lager om een andere groep een vorm van financiële compensatie te geven. Dat is door veel overleg over wat vinden we nu allemaal fair,  tot stand gekomen. Iets waar we trots op zijn.

In samenwerking met Finance hebben we de kostenneutraliteit geborgd.

Daarnaast hebben we voor deze pijler naar externe ondersteuning gezocht en zijn we bij Esther Flipse van Merknemers uitgekomen.

Hoe is de situatie nu?

Het project is in maart 2021 afgerond met de go live van de “My Benefit Exchange” tool. Zoals in elk project zijn er nog losse eindjes die we in de loop van het jaar zullen oppakken als de invoering van een Employee Benefit Statement waarbij alle overige arbeidsvoorwaarden rondom pensioenpremie en verzekeringen opgenomen zullen worden. De basis staat er!

We hebben bewust gekozen voor een toekomstbestendige tool, die naar behoefte uitgebouwd kan worden naar zaken waar we meer focus willen leggen bijvoorbeeld duurzaamheid en eigen ontwikkeling. Daarnaast is de tool snel aan te passen naar nieuwe wet- en regelgeving.

Hoe heeft Merknemers jullie hierbij geholpen?

Merknemers beschikt over enorm veel marktkennis waardoor zij ons goed konden adviseren over de aanbieders van de diverse tools in de markt. Daarnaast heeft Merknemers bijgedragen om het draagvlak binnen de OR te vergroten onder andere door een meeting met de OR te organiseren zonder de werkgever. Merknemers heeft een belangrijke rol gespeeld bij de technische inrichting, implementatie en het adviseren over fiscale kaders en regelgeving. Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij het sparren met Esther Flipse over bijvoorbeeld wat nu passende bestedingsdoelen zijn en welke we het eerste zouden kunnen aanbieden.

Zouden jullie Merknemers aan anderen aanbevelen en waarom?

Jazeker, het is een klein bedrijf met een enorm veel passie om een goed product neer te zetten. Mede door de inzet van Merknemers is de tool door de werknemers heel goed ontvangen en kijken we uit naar de volgende stappen, wellicht in internationale context, waarbij we zeker weer contact zullen zoeken met Merknemers.

 • beloningsbeleid

 • arbeidsvoorwaarden

 • sparringpartner

 • beloningsscan

 • belastingregels

 • beloningssysteem

 • duurzaamheid