Employer-Experience-WVDB (sfeerfoto van interieur kantoor)

Een interview met Mariëlle Leenes van WVDB Adviseurs Accountants over de samenwerking met Merknemers.

In onze dienstverlening nemen wij de situatie van onze klanten vanzelfsprekend als vertrekpunt. De persoonlijke aandacht speelt daarbij een centrale rol. Samen met de klant inventariseren wij welke acties (moeten) worden ondernomen. Vervolgens brengen wij advies uit in een voor de klant begrijpelijke taal en nemen wij daarna zaken ter hand bij de uitvoering.

Advies bij WVDB is in hoofdzaak anticiperen op basis van feiten. Wij maken inschattingen en spelen vervolgens in op de kansen van de klant en mogelijke bedreigingen. Dit laatste altijd vanuit een proactieve grondhouding.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp belonen?

Marielle Leenes (profielfoto) van WVDB Adviseurs AccountantsMijn naam is Mariëlle Leenes en ik ben manager Personeel & Organisatie bij WVDB Adviseurs Accountants. Vanuit mijn vak is beloning een belangrijk middel om als organisatie aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent en ons huidige talent te behouden.

Waarom naar flexibeler/ eigentijds beloningsbeleid, wat was de situatie binnen WVDB Adviseurs Accountants?

Jaarlijks doen we benchmarks ten aanzien van onze beloning. Zowel primair als secundair. Echter, we hadden nog nooit expliciet onze medewerkers zelf hierop bevraagd. En dat terwijl we het júist belangrijk vinden dat we ons beloningsbeleid aanpassen aan de wensen en eisen van onze (toekomstige) medewerkers.

Wat wilden jullie realiseren, en wat was de doelstelling?

Onze benchmarks geven goed inzicht in hoe onze salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot andere kantoren. Echter, bij arbeidsvoorwaarden gaat het om meer dan salaris. Juist zaken die niet direct in geld uit te drukken zijn worden vaak gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We wilden daarom meer inzicht in hoe onze medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket ervaren, wat zij belangrijk vinden en wat zij eventueel missen.

Wie waren er bij het project betrokken en waarom?

Vanuit de staf is dit project integraal aangevlogen. Zowel ICT, Marketing & Communicatie, Finance en P&O zijn betrokken. Daarnaast is onze afdeling Salaris & HR advies nauw betrokken geweest. Naast de staf zijn uiteraard ook medewerkers uit verschillende disciplines en de OR geconsulteerd.

Wat waren de meest verrassende uitkomsten van de beloningsscan die door Merknemers uitgevoerd is?

Wat positief opviel was dat onze medewerkers over het algemeen genomen tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden. Echter, bleken niet alle arbeidsvoorwaarden bekend te zijn. Uit de gesprekken met medewerkers bleek ook dat er veel waarde wordt gehecht aan balans en dan gaat het niet zozeer om tijd, maar vooral om flexibiliteit. Werken waar, wanneer en hoe dit het beste uitkomt. Flexibiliteit wordt in brede zin gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zelf kunnen beslissen bijvoorbeeld of je een arbeidsvoorwaarde maandelijks laat uitbetalen of juist niet.

Ook flexibiliteit ten aanzien van mobiliteit werd als erg belangrijk bestempeld. Daarnaast worden ook leiderschap en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Welke van de aanbevelingen heeft WVDB Adviseurs Accountants geïmplementeerd?

Nagenoeg alle aanbevelingen zijn geïntegreerd in ons HR beleid, denk bijvoorbeeld aan een flexibeler mobiliteitsbeleid, maar ook zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om ons wagenpark te verduurzamen. De coronacrisis heeft, ondanks alle negatieve effecten, ook een aantal positieve zaken met zich meegebracht die de beloningsscan van Merknemers, positief ondersteunen. Flexibiliteit, vertrouwen en leiderschap hebben zich in razendsnel tempo aangepast, digitale faciliteiten zijn versneld uitgerold en onze digitale volwassenheid is gestegen. Natuurlijk missen we op dit moment het sociale contact met onze collega’s, maar we zijn er ook meer met z’n allen van overtuigd dat flexibel werken het nieuwe normaal is. Dit sluit perfect aan bij de uitkomsten van de sessies van Merknemers. We ondersteunen dit op dit moment bijvoorbeeld doordat al onze medewerkers een eigen thuiswerk box hebben ontvangen met daarin een laptop, toetsenbord en tweede beeldscherm en zijn we volop bezig met voorbereidingen die flexibel en digitaal (samen)werken nog verder ondersteunen.

Een andere belangrijke uitkomst is dat we ons arbeidsvoor-waardenpakket met een digitaal HR pakket gaan ondersteunen. Medewerkers krijgen meer inzicht in hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket en kunnen zelf keuzes maken.

Hoe heeft Merknemers jullie hierbij geholpen?

De aanpak van Merknemers heeft WVDB Adviseurs Accountants geholpen bij het helder krijgen van de wensen van onze mensen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Niet gestuurd, maar door open gesprekken is een duidelijk beeld van de behoeftes van onze medewerkers gekregen. Wij hebben er voor gekozen om na de QuickScan de volgende fasen van het project zelf uit te voeren. Maar ondanks dat nam Merknemers regelmatig contact op om even te sparren en hadden zij ook daar een waardevolle rol.

Zouden jullie Merknemers aan anderen aanbevelen en waarom?

Als je op zoek bent naar een deskundige en betrokken club, zeker!

 • beloningsbeleid

 • arbeidsvoorwaarden

 • benchmark

 • beloningsscan

 • hr-beleid

 • quickscan

 • mobiliteit

Een interview met Mariëlle Leenes van WVDB Adviseurs Accountants over de samenwerking met Merknemers.

In onze dienstverlening nemen wij de situatie van onze klanten vanzelfsprekend als vertrekpunt. De persoonlijke aandacht speelt daarbij een centrale rol. Samen met de klant inventariseren wij welke acties (moeten) worden ondernomen. Vervolgens brengen wij advies uit in een voor de klant begrijpelijke taal en nemen wij daarna zaken ter hand bij de uitvoering.

Advies bij WVDB is in hoofdzaak anticiperen op basis van feiten. Wij maken inschattingen en spelen vervolgens in op de kansen van de klant en mogelijke bedreigingen. Dit laatste altijd vanuit een proactieve grondhouding.

Wie ben jij en wat heb jij met het onderwerp belonen?

Marielle Leenes (profielfoto) van WVDB Adviseurs AccountantsMijn naam is Mariëlle Leenes en ik ben manager Personeel & Organisatie bij WVDB Adviseurs Accountants. Vanuit mijn vak is beloning een belangrijk middel om als organisatie aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent en ons huidige talent te behouden.

Waarom naar flexibeler/ eigentijds beloningsbeleid, wat was de situatie binnen WVDB Adviseurs Accountants?

Jaarlijks doen we benchmarks ten aanzien van onze beloning. Zowel primair als secundair. Echter, we hadden nog nooit expliciet onze medewerkers zelf hierop bevraagd. En dat terwijl we het júist belangrijk vinden dat we ons beloningsbeleid aanpassen aan de wensen en eisen van onze (toekomstige) medewerkers.

Wat wilden jullie realiseren, en wat was de doelstelling?

Onze benchmarks geven goed inzicht in hoe onze salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot andere kantoren. Echter, bij arbeidsvoorwaarden gaat het om meer dan salaris. Juist zaken die niet direct in geld uit te drukken zijn worden vaak gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We wilden daarom meer inzicht in hoe onze medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket ervaren, wat zij belangrijk vinden en wat zij eventueel missen.

Wie waren er bij het project betrokken en waarom?

Vanuit de staf is dit project integraal aangevlogen. Zowel ICT, Marketing & Communicatie, Finance en P&O zijn betrokken. Daarnaast is onze afdeling Salaris & HR advies nauw betrokken geweest. Naast de staf zijn uiteraard ook medewerkers uit verschillende disciplines en de OR geconsulteerd.

Wat waren de meest verrassende uitkomsten van de beloningsscan die door Merknemers uitgevoerd is?

Wat positief opviel was dat onze medewerkers over het algemeen genomen tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden. Echter, bleken niet alle arbeidsvoorwaarden bekend te zijn. Uit de gesprekken met medewerkers bleek ook dat er veel waarde wordt gehecht aan balans en dan gaat het niet zozeer om tijd, maar vooral om flexibiliteit. Werken waar, wanneer en hoe dit het beste uitkomt. Flexibiliteit wordt in brede zin gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zelf kunnen beslissen bijvoorbeeld of je een arbeidsvoorwaarde maandelijks laat uitbetalen of juist niet.

Ook flexibiliteit ten aanzien van mobiliteit werd als erg belangrijk bestempeld. Daarnaast worden ook leiderschap en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Welke van de aanbevelingen heeft WVDB Adviseurs Accountants geïmplementeerd?

Nagenoeg alle aanbevelingen zijn geïntegreerd in ons HR beleid, denk bijvoorbeeld aan een flexibeler mobiliteitsbeleid, maar ook zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om ons wagenpark te verduurzamen. De coronacrisis heeft, ondanks alle negatieve effecten, ook een aantal positieve zaken met zich meegebracht die de beloningsscan van Merknemers, positief ondersteunen. Flexibiliteit, vertrouwen en leiderschap hebben zich in razendsnel tempo aangepast, digitale faciliteiten zijn versneld uitgerold en onze digitale volwassenheid is gestegen. Natuurlijk missen we op dit moment het sociale contact met onze collega’s, maar we zijn er ook meer met z’n allen van overtuigd dat flexibel werken het nieuwe normaal is. Dit sluit perfect aan bij de uitkomsten van de sessies van Merknemers. We ondersteunen dit op dit moment bijvoorbeeld doordat al onze medewerkers een eigen thuiswerk box hebben ontvangen met daarin een laptop, toetsenbord en tweede beeldscherm en zijn we volop bezig met voorbereidingen die flexibel en digitaal (samen)werken nog verder ondersteunen.

Een andere belangrijke uitkomst is dat we ons arbeidsvoor-waardenpakket met een digitaal HR pakket gaan ondersteunen. Medewerkers krijgen meer inzicht in hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket en kunnen zelf keuzes maken.

Hoe heeft Merknemers jullie hierbij geholpen?

De aanpak van Merknemers heeft WVDB Adviseurs Accountants geholpen bij het helder krijgen van de wensen van onze mensen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Niet gestuurd, maar door open gesprekken is een duidelijk beeld van de behoeftes van onze medewerkers gekregen. Wij hebben er voor gekozen om na de QuickScan de volgende fasen van het project zelf uit te voeren. Maar ondanks dat nam Merknemers regelmatig contact op om even te sparren en hadden zij ook daar een waardevolle rol.

Zouden jullie Merknemers aan anderen aanbevelen en waarom?

Als je op zoek bent naar een deskundige en betrokken club, zeker!

 • beloningsbeleid

 • arbeidsvoorwaarden

 • benchmark

 • beloningsscan

 • hr-beleid

 • quickscan

 • mobiliteit